ادامه اعتراضات و هشدارها نسبت به سقوط کامل لبنان

اعتراضات در لبنان برای پنجمین روز پیاپی بخاطر وخامت اوضاع اقتصادی و معیشتی ادامه یافت. معترضان در شماری از شهرها جاده‌ها و معابر را مسدود کردند. همزمان، نخست وزیر موقت این کشور هشدار داد، وضعیت در مرز انفجار رسیده و نخست وزیر تازه باید هر چه سریع کابینه تشکیل دهد.

سعد حریری؛ فرد تحت حمایت کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، اما به دلیل اختلاف نظر با رئیس جمهوری و حذف جریان های کلان این کشور، تاکنون در تشکیل دولت ناکام بوده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *