امریکا – تصویب بسته ۱٫۹ تریلیون دالری کمک اقتصادی در مجلس سنا

مجلس سنا امریکا طرح ۱٫۹ تریلیون دالری جو بایدن در راستای خروج اقتصاد این کشور از بحران کرونا را تصویب کرد. هیچ‌ یک از اعضای جمهوری‌ خواه این مجلس به لایحه بودجه رای نداد و دمکرات‌ها با اتکا به اکثریت خود توانستند آن را به تصویب برسانند. بسته کمک‌های مالی شامل چک های هزار و ۴۰۰ دالری می شود که به آن دسته از افرادی توزیع می شود که در دوران کرونا درآمد سالانه‌ای کم تر از ۷۵ هزار دالر دارند. همچنین برای ۹٫۵ میلیون نفر از شهروندانی که در پی بحران کرونا بیکار شده‌اند ۳۰۰ دالر کمک ‌هزینه هفتگی در نظر گرفته شده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *