واکنش‌ها به نشست مسکو و استقبال پاکستان از این نشست

پاکستان نشست مسکو درباره صلح افغانستان را مهم خواند. اسلام‌‌آباد می‌گوید، از روسیه بخاطر برگزاری این نشست سپاس‌گذار است و تا زمانی که صلح در افغانستان تامین نشود خواب مشترک ما به واقعیت مبدل نخواهد شد. با این حال برخی اما به این نظرند که سیاست اسلام‌‌آباد در برابر کابل هیچ‌گاهی صادقانه نبوده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *