بازداشت خانگی ولیعهد سابق اردن به اتهام تلاش برای کودتا

روزنامه واشنگتن پست از بازداشت‌ تعدادی از مقام‌ها و چهره‌های شناخته شده کشور اُردُن، به خصوص شاهزاده حمزه بن حسین، ولیعهد سابق اردن به اتهام تلاش برای کودتا بر علیه ملک عبدالله، پادشاه این کشور خبر داده است.

خبرها حاکی از حصر خانگی شاهزاده حمزه در قصر خود، تا زمان کامل شدن تحقیقات است، اما؛ ارتش اردن بازداشت خانگی شاهزاده حمزه را رد کرده و این اقدام را در راستای “امنیت و ثبات” کشور مفید خوانده است.

شاهزاده حمزه برادر بزرگتر و ناتنی عبدالله دوم (پادشاه  فعلی) و فرزند بزرگتر ملک حسین (پادشاه سابق اردن) است.

وی در پیامی ویدئویی که از طریق وکیل خود منتشر کرده رهبران کشور را به فساد، بی لیاقتی و آزار متهم کرده است.

واشنگتن پست به نقل از یک مقام ارشد امنیتی می‌نویسد این اقدام در پی تحقیقاتی درباره ادعای یک توطئه،‌ برای برکناری ملک عبدالله، پادشاه فعلی این کشور صورت گرفته است.

شاهزاده حمزه با رد این اتهامات از خود می‌گوید که او بخشی از یک توطئه نیست.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *