افزایش شک و تردیدها نسبت به استفاده از واکسین ضد کرونای آسترازنکا

شک و تردیدها نسبت به استفاده و عوارض جانبی واکسین آسترازنکا؛ ساخت انگلیس بیشتر شده است. عمده ترین عوارض این واکسین لخته شدن خون در مغز افرادی است که آنرا دریافت کرده‌اند. تاکنون مرگ چند نفر پس از دریافت این واکسین مخابره شده است.

بسیاری از کشورهای اروپایی در پی مشاهده موارد قابل توجهی از لخته شدن خون پس از تزریق این واکسین استفاده از آسترازنکا را متوقف کرده اند. با این حال آژانس دوا و درمان اروپا گفته، فواید این واکسین بیشتر از ضرر آن است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *