گزارش سازمان ملل از احتمال افزایش میزان فقر در افغانستان تا سقف ۷۰ درصد

برنامه انکشافی سازمان ملل در گزارشی می‌گوید، ممکن است میزان فقر در افغانستان به ۷۰ درصد افزایش یابد. این نهاد همچنین گفته، احتمال می‌رود تعداد افراد نیازمند به کمک نیز تا پایان سال جاری میلادی به ۱۸ میلیون نفر برسد.

در این گزارش درعین حال تاکید شده، نیاز است حکومتداری بهبود یابد و با فساد مبارزه شود، در غیر آن وضعیت به سمت بهترشدن نخواهد رفت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *