نشست استانبول – تلاش‌ها برای توحید طرح‌ها از آدرس حکومت

در آستانه نشست استانبول، شورای عالی مصالحه ملی اعلام کرد، طرح سه مرحله ای رئیس جمهور غنی را دریافت کرده و طرح دولت انتقالی صلح زلمی خلیل زاد هم از سوی این شورا بررسی شده است.

در همین حال برخی از اعضای مجلس سنا می گویند طرح امریکا همه شمول نیست و باید در آن تعدیل آورده شود. به گفته آنان روی کار آمدن حکومت انتقالی برای مردم قابل قبول نیست و باید این واژه از طرح امریکا برداشته شود.

به گفته سناتوران، حکومت و سیاسیون باید روی یک طرح واحد به توافق برسند درغیرآن پراکندگی از آدرس جمهوریت در نشست استانبول به نفع کشور نیست.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *