پیام تبریکی ارگ و سپیدار در پیوند به پیروزی حسین بخش صفری ورزشکار کشور

اشرف‌غنی، رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه پیروزی حسین‌بخش‌ صفری را به وی تبریک گفته‌اند.

رئیس جمهورغنی گفته، ورزشکاران ما با تلاش فراوان افتخارات را به افغانستان به ارمغان آوردند و پیام واقعی مردم ما را که صلح، رفاه و همزیستی مسالمت آمیز با سایر ملل جهان است، به گوش همه رساندند.

عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه نیز در پیامی حسین بخش صفری را وزشکار پرتلاش خوانده و پیروزی اش را تبریک گفته است.  حسین‌بخش صفری، ورزشکار هنرهای رزمی دیشب توانست حریف قدرتمند روسی اش را شکست دهد و برای افغانستان افتخار کسب کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *