فرانسه از شهروندانش خواسته پاکستان را ترک کنند

پس از تظاهرات ضد فرانسوی در پاکستان، سفارت فرانسه در اسلام‌آباد از شهروندان فرانسوی و شرکت‌های این کشور خواسته موقتا پاکستان را ترک کنند.  این سفارت در ایمیلی که به شهروندان فرانسه در پاکستان فرستاده گفته است که این توصیه به دلیل تهدید های جدی به منافع فرانسه صورت می‌گیرد. در ایمیل همچنان گفته شده که شهروندان فرانسه توسط شرکت‌های هوایی تجاری انتقال داده خواهند شد. احساسات ضد فرانسوی در پاکستان پس از آن دوباره اوج گرفت که چند ماه قبل حکومت این کشور نشر کاریکاتور توهین آمیز نسبت به پیامبر اسلام را حق ناشر فرانسوی دانست.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *