پاکستان – ادامه درگیری‌ها بین هواداران تحریک لبیک و پولیس

در تازه ترین دور درگیری ها بین پولیس پاکستان و معترضان ۳ نفر کشته شدند.

هواداران تحریک لبیک پاکستان چند روز است که خواستار اخراج سفیر فرانسه از این کشور بخاطر نشر کاریکاتور موهن پیامبر بزرگ اسلام در سال گذشته اند. اسلام آباد فعالیت تحریک لبیک را ممنوع و رهبر آن را بازداشت کرده است. همزمان، وزیر داخله این کشور اعلام کرد، ۱۱ پولیس گروگان گرفته شده توسط معترضان آزاد شده اند. برخی از شخصیت های سیاسی و دینی این کشور اما خواستار تحصن سراسری در این کشور شدند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *