تلاش حکومت برای بی‌طرفی دایمی افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی از کشور

پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان، حکومت به دنبال بی‌طرفی دایمی افغانستان در مناسبات بین‌المللی است.

به تازگی این مطلب در نشست کابینه مطرح و بر برگزاری لویه جرگه برای درخواست بی‌طرفی دایمی افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی تاکید شده است.

درهمین حال پاکستان می‌گوید، طالبان را تشویق می‌کند که در روند صلح افغانستان دخیل باقی بمانند. اسلام‌آباد گفته، خروج نیروهای امریکایی از افغانستان یکی از اهداف طالبان بود که به آن دست یافته‌اند و حالا باید از خود نرمش نشان دهند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *