مسئولان امنیتی زون شمال: خروج نظامیان خارجی تاثیری بر میدان‌های جنگ ندارد

فرماندهی قول اردوی ۲۰۹ شاهین می‌گوید نیروهای امنیتی از ظرفیت و روحیه مناسبی برخوردار اند و خروج نظامیان خارجی تاثیری در میدان‌های جنگ ندارد. عباس توکلی؛ معاون قول اردوی ۲۰۹ شاهین این اظهارات را در برنامه توزیع کمک به خانواده های قربانیان ارتش در شمال کشور مطرح کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *