دو نیروی امنیتی صبح امروز از سوی افراد ناشناس در شهر کابل ترور شدند

دو نیروی امنیتی صبح امروز از سوی افراد ناشناس در شهر کابل ترور شدند.

فردوس فرامرز، سخنگوی پولیس کابل گفته، این رویداد صبح امروز در منطقه بلاک اول ناحیه‌ دوازدهم شهر کابل رخ داده است.

مسئولیت ترور این دو نیروی امنیتی را تاکنون هیچ‌گروهی برعهده نگرفته است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *