تاخیر دوباره در برگزاری نشست استانبول و سرنوشت نامعلوم صلح افغانستان

نشست صلح استانبول که قرار بود در ۲۴ اپریل برگزار شود، بار دیگر به تاخیر افتاد.

وزیر خارجه ترکیه گفت، این نشست به دلیل فرصت اندکی که تا برگزاری آن مانده به تاخیر افتاده، زیرا شرکت کنندگان نمی‌توانستند آمادگی بگیرند. اما برخی منابع به خبرگزاری رویترز گفته‌اند، نشست استانبول به خاطر عدم شرکت طالبان برگزار نشده است.

همزمان با این، جنرال مکنزی، رئیس ستاد مرکزی ایالات متحده امریکا گفته، نمی‌توان به طالبان اعتماد کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *