امریکا ۳۳ قلم اثر باستانی مربوط به افغانستان را به سفارت کشورمان تحویل داد

سفارت افغانستان در امریکا اعلام کرده که ۳۳ قلم اثر باستانی مربوط به افغانستان را از جانب امریکا تحویل گرفته است. در اعلامیه آمده این آثار باستانی روز گذشته به سفیر افغانستان در امریکا تحویل داده شده است.

گفته می‌شود قدمت این آثار به قرن دوم و هشتم میلادی برمی‌گردد و نمایانگر تاریخ و فرهنگ افغانستان است.

سفارت افغانستان در امریکا اعلام کرده که این آثار به زودی به کشور منتقل و تحویل موزیم ملی خواهد شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *