کابل – انفجار دو پایه برق در مربوطات ولسوالی میربچه کوت

دو پایه برق وارداتی ازبیکستان در مربوطات ولسوالی میربچه کوت کابل از اثر انفجار آسیب دیدند.

براساس گزارش‌ها، این رویداد در روستای میرزاخیل ولسوالی میربچه کوت رخ داده است. درپی این رویداد برق واردتی ازبیکستان به افغانستان در بخش‌های از پایتخت قطع شده است. باآنکه مشخص نیست که این پایه‌ها از سوی چه کسانی انفجار داده شده اما برخی منابع طالبان را عامل این رویداد معرفی کرده‌اند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *