اعتراض شهروندان بامیانی در پیوند به حمله بر مکتب سیدالشهدای غرب کابل

ده‌ها تن از شهروندان بامیانی عصر دیروز در اعتراض به حمله خونین بر مکتب سید‌الشهدا دست به راهپیمایی زدند. آنان حکومت و رهبران سیاسی را به کم‌توجهی نسبت به تامین امنیت جان شهروندان متهم کرده هشدار می‌دهند، درصورتی که حکومت امنیت مردم را تامین نکند خود آنها تصمیم خواهد گرفت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *