وزارت صحت عامه از شفاخانه‌های خصوصی خواست که در مصرف آکسیجن صرفه‌جویی کنند

وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت عامه، این درخواست را امروز یک‌شنبه (۱۶ جوزا)، در نشستی با نمایندگان بخش خصوصی مطرح کرد.

آقای مجروح  گفت که براساس گزارش شرکت‌های تولید آکسیجن، شفاخانه‌های خصوصی بیش‌ترین مصرف آکسیجن را دارند.

او کمبود آکسیجن را چالش جدی خواند و از شفاخانه‌های خصوصی خواست که در مصرف آن صرفه‌جویی کنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *