ادامه سقوط ولسوالی‌ها به دست طالبان و تاکید امریکا و ناتو بر حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان

در ادامه سریال سقوط ولسوالی‌ها به دست طالبان، ولسوالی دولت‌آباد در فاریاب از کنترل دولت خارج شد.

در غزنی هم جنگ میان نیروهای دولتی و طالبان در چهار ولسوالی این ولایت به شدت ادامه دارد. باآنکه گزارش‌های از سقوط ولسوالی‌های مقر واوبند غزنی به دست طالبان منتشر شده بود اما مقام ولایت غزنی این خبرها را بی بنیاد می‌داند.

از سرپل نیز گزارش شده که طالبان تا دروازه های مرکز شهر رسیده و این ولایت در معرض سقوط قرار دارد. با این همه امریکا و ناتو می‌گویند، به حمایت مالی و تجهیزاتی از نیروهای امنیتی افغانستان ادامه می‌دهند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *