انتقاد شدید عفو بین‌الملل از بستن یک مرکز صحی در رام‌الله توسط رژیم اسرائیل

سازمان عفو بین الملل با انتقاد شدید از رژیم اسرائیل در بستن یک مرکز صحی در شهر رام‌الله گفته، این رژیم باید از تبعیض سیستماتیک علیه فلسطینیان و سرکوب سازماندهی شده‌ آن‌ها دست بردارد.

عفو بین الملل همچنین اعلام کرد، اقدامات اسرائیل تبعات بسیار مخربی در ارائه خدمات بهداشتی برای هزاران فلسطینی خواهد داشت. با اینحال، این نهاد حقوق بشری تأکید کرد، مقام‌های اسرائیلی باید هرچه سریع‌تر این مرکز بهداشتی در رام الله را بازگشایی کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *