رییس عمومی تصدی افغان گاز وزارت مالیه به‌اتهام اختلاس بازداشت شد

طارق آرین، سخن‌گوی وزارت داخله: عبدالقیوم، رییس عمومی تصدی دولتی افغان گاز‌ به‌اتهام اختلاس ۲۲۳ میلیون افغانی، اتلاف اوراق و اجراآت غیرقانونی، توسط ریاست مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری بازداشت شده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *