۷۰۰ هزار دوز واکسین کرونا از چین به کابل رسید

وزارت صحت عامه‌ می‌گوید که ۷۰۰ هزار دوز واکسین کمک ‌شده از جانب دولت چین، روز پنج‌شنبه (۲۰ جوزا) به کابل رسید.

دستگیر نظری، سخن‌گوی وزارت صحت عامه گفت که روند تطبیق واکسین کرونا در کابل و ولایات روز شنبه آینده آغاز می‌شود. افراد بالاتر از ۵۵ سال، افراد دارای امراض مزمن و کسانی که دوز اول واکسین کرونا را در گذشته دریافت کرده‌اند، در اولویت دریافت واکسین قرار خواهند داشت.

افغانستان پیش از این ۹۶۸ هزار دوز واکسین کرونا را از هند و سازمان کواکس دریافت و تاکنون بیش از ۶۰۰ هزار نفر دوز اول واکسین کرونا را دریافت کرده‌اند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *