یک و نیم سال زندان برای مردی که به مکرون “سیلی زد”

دادگاه فرانسه دامیل تارل؛ مردی که به امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور سیلی زده بود را به ۱۸ ماه حبس که ۱۴ ماه آن حبس تعلیقی است محکوم و دستور انتقال او به زندان را صادر کرد.

امانوئل مکرون در حین بازدیدش از منطقه دروم، در شهر کوچک تن هرمیتاژ در جنوب شرقی فرانسه مورد حمله “دامیل تارل” قرار گرفت و به صورتش سیلی خورد.

تارل گفته این سیلی را بخاطر افول فرانسه زده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *