احتمال واگذاری تامین امنیت میدان هوایی حامد کرزی از نظامیان آمریکایی به نیروهای ترکی

حمدالله محب، مشاور امنیت ملی روز گذشته از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی و فرماندهی ماموریت حمایت قاطع مستقر در این میدان دیدار کرد. محب می‌گوید، پس از خروج نظامیان امریکایی، میدان هوایی حامد کرزی در کابل برابر با معیارهای جهانی فعال خواهد ماند. از طرفی‌هم گزارش شده، پس از خروج نظامیان امریکایی، قرار است مسئولیت تأمین امنیت میدان هوایی به ترکیه واگذار شود. گروه طالبان اما در واکنش گفته، مطابق توافق‌نامه دوحه، نظامیان ترکی نیز باید افغانستان را ترک کنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *