فلسطین اشغالی_ بازداشت ۱۷۵ فلسطینی از سوی نظامیان رژیم اسرائیل

نظامیان رژیم اسرائیل در ۹ روز گذشته ۱۷۵ فلسطینی را به بهانه ‌های گوناگون در کرانه باختری و قدس شرقی بازداشت کردند. به گفته، انجمن اسرای فلسطین، اسرائیل نوجوانان زیر ۱۸ سال را نیز به بهانه‌ های واهی دستگیر می کند. روند بازداشت گسترده فلسطینی ها از سوی نظامیان رژیم اسرائیل در پی شکست آنها در غزه افزایش یافته است. به گزارش منابع رسمی فلسطین، اکنون چهار هزار و ۶۵۰ فلسطینی در زندان های اسرائیل زندانی اند که ۱۸۰ نفر از آنان کودک هستند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *