اتریش – آغاز نشست قدرت‌های جهانی و ایران برای نجات برجام

دور ششم نشست قدرت‌های جهانی و ایران برای احیای برجام امروز در ویانای اتریش برگزار می شود. در پایان دور پنجم این مذاکرات برخی از دیپلمات ‌ها گفته بودند، دور ششم، احتمالا دور پایانی این مذاکرات خواهد بود. انریکه مورا، نماینده اروپا هفته گذشته گفته بود، اطمینان دارد در دور بعدی مذاکرات، بالاخره توافق حاصل خواهد شد. مذاکره کننده ارشد ایران هم گفته، این دور درصورتیکه اعضای برجام و امریکایی‌ ها تصمیمات سخت بگیرند، می ‌تواند دور پایانی باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *