برگزاری سیزدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری ایران

سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران صبح امروز آغاز شد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت، میدان‌دار اصلی امروز مردم است. آقای خامنه‌ای از همه شهروندان ایرانی خواست با رفتن پای صندوق‌های رای سرنوشت کشور را برای سال‌های آینده تعیین کنند.

حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم گفت، چشم دنیا به انتخابات ایران دوخته شده و انتخابات امروز مایه ناامیدی دشمن است. رئیس جمهوری ایران، هم چنان بر حفظ سلامت مردم و صیانت از آرای آنها تاکید کرد.

در همین حال شورای نگهبان گفته، حضور مردم برای شرکت در انتخابات پررنگ است.

قرار است در این دور از انتخابات ریاست جمهوری ایران چهار نامزد برای به دست آوردن کرسی ریاست جمهوری با هم رقابت کنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *