ادامه سقوط ولسوالی‌ها به دست طالبان و هشدار رئیس جمهورغنی به این گروه

منابع محلی و اعضای شوراهای ولایتی می‌گویند که ولسوالی پاتو در دایکندی، ولسوالی‌های بنگی، چال، هزارسموچ، ینگی‌قلعه، دشت قلعه و نمک‌آب در تخار، دره‌صوف بالا در سمنگان و چهاربولک در بلخ از کنترل دولت خارج شده‌است.

شمار ولسوالی‌هایی که اخیرا در تخار سقوط کرده، به هشت مورد رسید. در بلخ نیز اخیرا دو ولسوالی سقوط کرده و همچنین دو ولسوالی دیگر در روزهای اخیر در سمنگان به‌دست طالبان افتاده است.

این درحالیست که رئیس‌جمهورغنی اما به طالبان هشدار می‌دهد، راه سیاسی را برای به قدرت رسیدن انتخاب کنند در غیر آن با پاسخ جدی روبرو خواهند شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *