دیدار سرپرست وزارت دفاع با اسکات میلر فرمانده نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان

وزارت دفاع می‌گوید، «در این دیدار، دو طرف تاکید کردند که همکاری میان نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان و نظامیان امریکایی در چنین شرایط حساس و بحرانی، حیاتی است.»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *