افزایش خشونت‌ها همزمان با روزهای پایانی ماموریت غرب در افغانستان

همزمان با بحث داغ خروج نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان، نماینده ارشد ملکی این سازمان می‌گوید، خروج آنها از افغانستان به‌معنای پایان مشارکت با دولت کابل نیست.

استیفانو پوتنیکورو گفت، اجازه نمی‌دهند که افغانستان بار دیگر به پناهگاه تروریستان تبدیل شود. درهمین حال، نخست‌وزیر پاکستان با انتقاد از امریکا می‌گوید، ایالات متحده درحالی که افغانستان را ترک می‌کند، دست به دامن اسلام‌آباد شده و از آنها می‌خواهد که طالبان را به میز مذاکره برگرداند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *