استقبال دولت افغانستان از نتیجه مذاکرات تهران

وزارت امور خارجه: از بیانیه نشست تهران میان دولت افغانستان و طالبان و هرگونه اقدام واقعی که خواسته ملت افغانستان را جامه عمل بپوشاند استقبال می‌کنیم.

امیدواریم این تلاش‌ها به توقف خشونت و آغاز گفتگوهای جدی با هدف برقراری صلح دائم و جامع در کشور منجر شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *