هرات – آغاز قیام مردمی به رهبری اسماعیل خان علیه طالبان

محمد اسماعیل خان، از رهبران جهادی در غرب کشور قیام علیه طالبان را آغاز کرد. او می‌گوید، علت پیشروی طالبان بی توجهی مقامات دولتی است و دولت مرکز باید بگذارند مردم هرات امنیت را به وجود آورند. در مراسم اعلام این خیزش بر علیه طالبان، گفته شده پای پاکستان و آمریکا هم در نا امنی های کشور دخیل است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *