پروان – انفجار پایه برق وارداتی در منطقه جنگل‌باغ

صبح امروز یک پایه‌ برق وارداتی در منطقه جنگل‌باغ ولایت پروان انفجار داده شده است. مسئولان ریاست برشنای پروان با تایید این رویداد گفته، کارمندان برشنا به دلیل احتمال وجود ماین در منطقه، تاهنوز کار ترمیم این پایه را آغاز نکرده‌اند.

این پایه برق وارداتی درحالی انفجار داده شد که از چند ماه به این‌سو، کابل پایتخت و چندین ولایت دیگر همواره با تخریب پایه‌های برق در تاریکی و بی‌برقی مطلق بسر برده‌اند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *