تاکید پاکستان بر حمایت از روند صلح افغانستان همزمان با تشدید خشونت‌ها در کشور

پاکستان می‌گوید، اسلام‌آباد از روی کارآمدن دولتی در افغانستان حمایت می‌کند که از پشتیبانی مردم این کشور برخوردار باشد.

وزیر داخله پاکستان گفت، طالبان جدید و متمدن افغان مذکرات صلح را ترجیح می‌دهند و گفتگو با طالبان به نفع همه خواهد بود. وزیر داخله پاکستان درحالی گفته، طالبان خواهان مذاکرات صلح‌اند که برعکس این اظهارات، این روزها جنگجویان طالب برای سقوط ولسوالی‌ها، جنگ را شدت بخشیده‌اند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *