پایان ماموریت ۲۰ساله امریکا و ناتو در افغانستان تا یک و نیم ماه دیگر

همزمان با روند خروج نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان، مسئولیت فرماندهی نیروهای امریکایی از جنرال اسکات میلر به جنرال کینت مکنزی سپرده شد.

با این حال تا پایان ماموریت امریکا و ناتو در افغانستان حدود یک و نیم ماه دیگر زمان باقی مانده. آگاهان اما به این باورند که ماموریت ۲۰ ساله امریکا در افغانستان ناکام بوده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *