فلسفه عید قربان و پیام اعمال و مناسک حج به جهانیان

دهم ذی الحجه برابر است با روز عید سعید قربان. از این روز در سراسر جهان اسلامی به عنوان یکی از اعیاد مبارک اسلامی به گرمی تجلیل می شود. میلیون ها حاجی در این روز قربانی شان را به قربانگاه می برند؛ نمادی از بردن نفس به مسلخ تعبد و بندگی و قربانی نمودن هواهای نفسانی و تقرب جستن به خدا!

بدون شک، بزرگ ترین فلسفه عید قربان، قربانی کردن اسماعیل‌های درونی در راستای رضایت الهی که در برخی موارد مانع رسیدن انسان به مرحله عبودیت و بندگی خالص می شود. اعمال و مناسک حج در روز عید قربان، پیام های واضحی را نیز به جهانیان مخابره می کند؛ از جمله پیام یکتاپرستی و وحدت مسلمانان.

با این حال دو سال است که به دلیل همه گیری بیماری کرونا، میلیون ها زائر مسلمان از ادای فریضه بزرگ حج بدور مانده اند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *