مردم هرات: سفر رئیس جمهور غنی نباید بدون دستاورد باشد

همزمان با سفر روز (یکشنبه ۲۷ سرطان) محمد اشرف غنی؛ رئیس‌جمهوری به هرات، مردم این ولایت میگویند باید تغییرات فوری و جدی در مقوله امنیت پدیدار شود. به گفته آنان وضعیت وخیم امنیتی، هرات را از پا درآورده و اگر توجهی نشود؛ امیدواری به دولت، کاملا قطع میشود.

در همین حال تاکید شده تبعیض و تفاوت نگری ها سبب اصلی چالش امروز هرات است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *