رئیس جمهور غنی: طالبان آمادگی برای مذاکرات صلح ندارند.

رئیس ‌جمهور غنی می‌گوید، طالبان نه تنها آمادگی برای مذاکرات صلح را ندارند بلکه همچنان بر طبل جنگ و خشونت می‌کوبند. آقای غنی با اشاره به نشست تازه دوحه گفت: از قانون اساسی نمی‌گذریم و این اجازه را هم نمی دهیم که مدارس پاکستان بجای افغان ها در مورد آینده افغانستان تصمیم بگیرند.

هم زمان با ادای نماز عید سعید قربان سه راکت در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری اصابت کرد، رئیس جمهوری هم گفت، گرفتن افغانستان با راکت ممکن نیست.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *