کابل- سفر مقام های بلندپایه به انگستان و هندوستان

حمدالله محب مشاور امنیت ملی به انگلستان رفته است. شورای امنیت ملی می‌گوید، این سفر دو روزه است و در آن مشاور امنیت ملی با مقام‌های ارشد انگلیسی روی موضوعات صلح و جنگ بحث خواهد کرد. در سوی دیگر گزارش‌ها از سفر رئیس ستاد مشترک ارتش در هفته آینده به هندوستان است و گفته شده، در این سفر رئیس ستاد ارتش روی همکاری‌های دوجانبه برای مقابله با تروریزم و همکاری‌ دهلی نو پس از خروج نیروهای امریکایی با مقام‌های ارشد هندی صحبت می‌کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *