برگزاری اولین نشست دبیرخانه برگزاری جایزه علمی آکادمیسین کشور

دبیرخانه برگزاری جایزه علمی آکادمیسین کشور، حضرت آیت الله العظمی محسنی (ره) می گوید در جریان دو ماه گذشته بیش از ۱۴۰ عنوان اثر و مقاله علمی برای شرکت دراین رقابت علمی در اختیار دبیرخانه قرار گرفته. قرار است این رقابت علمی هم‌زمان با دومین سالگرد معلم افغانستان در کابل برگزار گردد.

هدف از برگزاری این رقابت علمی، تحقق آرمان های حضرت آیت الله العظمی محسنی(ره) و ترویج پژوهش در جامعه گفته شده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *