حملات راکتی بر میدان هوایی قندهار

میدان هوایی قندهار شب گذشته مورد حملات راکتی قرار گرفت.

خبرگزاری فرانسه گزارش داده، دو راکت به خط “رنوی” میدان هوایی قندهار اصابت کرده است. رئیس میدان هوایی قندهار نیز گفته، پس از اصابت این راکت‌ها، پروازها در میدان هوایی قندهار متوقف شده است.

میدان هوایی قندهار درحالی هدف حملات راکتی قرار می گیرد که از دو هفته به این سو، جنگ در بخش‌های از شهر قندهار شدت گرفته است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *