#محسنی_آیت_اعتدال

دست به دست هم داده زندگی نوینی را بر اساس وحدت و اخوت اسلامی آغاز نموده و وحدت ملی را استحکام بخشید. نباید بگذارید متعصبین اسلامی را در نظر جهانیان مسبب نفاق و اختلاف جلوه دهند.حضرت آیت الله العظمی محسنی”ره”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *