حکومت‌داری اسلامی، از نگاه آیت‌الله محسنی (ره)

باید همه بپذیریم که در حکومت اسلامی، امتیازی برای افراد وجود ندارد و همه مقام‌ها مسئولیت‌زا است نه امتیاز آور.

#محسنی_آیت_اعتدال

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *