حال و هوای محرمی شهر کابل در روز عاشورای ۱۴۰۰ هجری شمسی

مردم در سطح شهر کابل همچنان با روحیه بالا و عشق به ابا عبدالله الحسین علیه السلام روز دهم ماه محرم و عاشورای حسینی را به ماتم نشستند و همه اقشار مردم در این روز سیاه پوشان به سینه زنی پرداختند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *