شور حسینی ادامه دارد ـ محرم ۱۴۰۰ هجری شمسی کابل

با وجود تغییر دولت در کشور افغانستان مردم همچنان با شور و شوق مراسم عاشورای حسینی را در سطح شهر و تکایا تجلیل کردند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *