احتمال تمدید روند خروج نیروهای امریکایی و شهروندان این کشور از افغانستان

رئیس‌جمهوری‌امریکا می‌گوید، احتمال می‌رود، مهلت خروج نیروهای امریکایی از افغانستان را تمدید کند. جوبایدن همچنین وعده داد که تمامی پناهجویان افغان پس از بررسی‌های قانونی و امنیتی در پایگاه‌های امریکا، به ایالات متحده انتقال داده می‌شوند.

درهمین حال انتظار می‌رود بریتانیا نیز از امریکا بخواهد که روند خروج شهروندان خارجی از افغانستان را تمدید کند. روسیه اما از پیامدهای امنیتی انتقال پناهجویان افغان به پایگاه‌های موقتی در کشورهای آسیای میانه ابراز نگرانی کرده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *