هرات – آزادی یک صد تن از نیروهای امنیتی از زندان گروه طالبان

دست کم یک صد تن از نیروهای امنیتی دولت قبلی از زندان طالبان در هرات رها شدند.

بنا بر گفته‌های مقامات محلی، این افراد اکثرا از قوای کوماندو و ارتش میباشند که شامل عفو عمومی گروه طالبان شده اند. در همین حال برخی از این افراد میگویند برخورد طالبان با آنان مطلوب و کاملا دوستانه بوده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *