ایران – ما خواهان تشکیل حکومت همه شمول در افغانستان هستیم

سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته، کشورش خواهان حکومت فراگیر در افغانستان است. خطیب‌زاده گفته: ما همه طرف‌‌ها را به گفتگو و خویشتنداری دعوت می کنیم و ترکیب دولت باید ترکیب جمعیت را نمایندگی کند. تلاش کرده‌ایم که اختلاف‌ها و شکاف‌ها را کم کنیم و به این تلاش‌ها ادامه خواهیم داد. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که وزیر خارجه پاکستان روز پنجشنبه به ایران سفر خواهد کرد که موضوع اصلی سفر روابط دوجانبه و موضوع افغانستان خواهد بود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *