تاکید شورای علمای شیعه افغانستان بر تشکیل حکومت اسلامی و فراگیر

شورای علمای شیعه افغانستان روز سه شنبه در یک نشست خبری موضع خود را در رابطه به اوضاع جاری کشور اعلام کردند. این شورا با نشر بیانه‌ای بر ایجاد نظام اسلامی مبتنی بر مشارکت عادلانه همه اقوام، مذاهب و جهت‌های سیاسی و اجتماعی تاکید کردند. در نظر گرفتن حقوق زنان، کودکان، اقلیت‌ها، حقوق مدنی و آزادی تمامی شهروندان کشور در نظام پساصلح بخشی از بیانیه‌ای این شورا است.

در این نشست آیت‌الله صالحی مدرس؛ رئیس شورای علمای شیعه افغانستان افزود که در شرایط کنونی رسالت مردم اتحاد و هم‌دیگر پذیری و عمل بر اساس دستورات دین مبین اسلام است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *