نتایج آزمون سراسری ‎کانکور افغانستان اعلام شد

نتایج آزمون سراسری ‎کانکور افغانستان اعلام شد

بانو سلگی فرزند موسی خان با کسب ۳۵۲.۵۷۵ نمره از کابل به عنوان نفر اول کانکور به دانشگاه علوم طبی کابل راه یافت.

این دومین سال است که یک دختر ستاره کانکور می‌شود.

‏حسام الدین ولد کرام الدین از کابل با ۳۵۲.۵۳۳ نمره نفر دوم

ثناءالله ولد بسم الله از کابل با ۳۵۰.۸۰۰ نمره، نفر سوم

همچنان

صدام ولد اول سعید از کابل

ارشاد ولد عبدالکریم از هرات

محمدمنصور ولد نصیراحمد از کابل

سید مرتضی فرزند سید جواد از ولایت غزنی

 بی بی مریم فرزند سید میران از کابل

 مصطفا فرزند محمدجواد از کابل

 حسنیه فرزند محمدهادی از ولایت بلخ

به ترتیب جایگاه چهارم تا دهم را کسب نموده‌اند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *